Web Analytics Made Easy -
StatCounter

سیم دارها

این گروه شامل تمام کانکتور های سیم دار در گام ها و خانواده های مختلف هست و در کنارش اگر کاربرد خاصی دارید میتونید مادگی و سرسیم این کانکتور ها رو به صورت جداگانه تهیه و با طول و جنس سیم مورد نظرتون مونتاژ کنید. اگر نیاز داشته باشین ما میتونیم برای کارهای مونتاژی کمکتون کنیم.


زیر مجموعه ها


کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

4,135 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 3 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 3 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

6,202 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 4 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 4 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

8,270 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 5 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 5 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

10,337 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 6 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 6 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

12,404 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 7 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 7 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

14,472 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 8 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 8 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

16,539 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 9 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 9 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

18,607 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 10 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 10 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

20,674 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 11 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 11 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

22,741 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 12 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 12 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

24,809 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 13 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 13 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

26,876 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 14 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 14 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

28,943 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 15 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 15 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

31,011 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین ایرانی

کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین ایرانی

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

2,907 تومان

نمایش 1 تا 15 از 132 (9 صفحه)