Web Analytics Made Easy -
StatCounter

سیم دارها

این گروه شامل تمام کانکتور های سیم دار در گام ها و خانواده های مختلف هست و در کنارش اگر کاربرد خاصی دارید میتونید مادگی و سرسیم این کانکتور ها رو به صورت جداگانه تهیه و با طول و جنس سیم مورد نظرتون مونتاژ کنید. اگر نیاز داشته باشین ما میتونیم برای کارهای مونتاژی کمکتون کنیم.


زیر مجموعه ها

کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

2,686 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 3 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 3 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

4,029 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 4 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 4 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

5,372 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 5 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 5 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

6,715 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 6 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 6 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

8,058 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 7 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 7 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

9,401 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 8 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 8 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

10,744 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 9 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 9 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

12,087 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 10 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 10 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

13,430 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین با سیم ایرانی

کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین با سیم ایرانی

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

1,922 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 3 پین با سیم ایرانی

کانکتور سیم دار پین گرد 3 پین با سیم ایرانی

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

2,882 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 4 پین با سیم ایرانی

کانکتور سیم دار پین گرد 4 پین با سیم ایرانی

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

3,843 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 5 پین با سیم ایرانی

کانکتور سیم دار پین گرد 5 پین با سیم ایرانی

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

4,804 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 6 پین با سیم ایرانی

کانکتور سیم دار پین گرد 6 پین با سیم ایرانی

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

5,765 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 7 پین با سیم ایرانی

کانکتور سیم دار پین گرد 7 پین با سیم ایرانی

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

6,726 تومان

نمایش 1 تا 15 از 83 (6 صفحه)