Web Analytics Made Easy -
StatCounter

سیم دارها

این گروه شامل تمام کانکتور های سیم دار در گام ها و خانواده های مختلف هست و در کنارش اگر کاربرد خاصی دارید میتونید مادگی و سرسیم این کانکتور ها رو به صورت جداگانه تهیه و با طول و جنس سیم مورد نظرتون مونتاژ کنید. اگر نیاز داشته باشین ما میتونیم برای کارهای مونتاژی کمکتون کنیم.


زیر مجموعه ها

کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

2,186 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 3 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 3 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

3,278 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 4 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 4 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

4,371 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 5 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 5 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

5,464 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 6 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 6 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

6,557 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 7 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 7 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

7,650 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 8 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 8 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

8,743 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 9 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 9 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

9,835 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 10 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 10 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

10,928 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین با سیم ایرانی

کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین با سیم ایرانی

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

1,564 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 3 پین با سیم ایرانی

کانکتور سیم دار پین گرد 3 پین با سیم ایرانی

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

2,345 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 4 پین با سیم ایرانی

کانکتور سیم دار پین گرد 4 پین با سیم ایرانی

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

3,127 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 5 پین با سیم ایرانی

کانکتور سیم دار پین گرد 5 پین با سیم ایرانی

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

3,909 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 6 پین با سیم ایرانی

کانکتور سیم دار پین گرد 6 پین با سیم ایرانی

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

4,691 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 7 پین با سیم ایرانی

کانکتور سیم دار پین گرد 7 پین با سیم ایرانی

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

5,473 تومان

نمایش 1 تا 15 از 84 (6 صفحه)