Web Analytics Made Easy -
StatCounter

سیم دارها

این گروه شامل تمام کانکتور های سیم دار در گام ها و خانواده های مختلف هست و در کنارش اگر کاربرد خاصی دارید میتونید مادگی و سرسیم این کانکتور ها رو به صورت جداگانه تهیه و با طول و جنس سیم مورد نظرتون مونتاژ کنید. اگر نیاز داشته باشین ما میتونیم برای کارهای مونتاژی کمکتون کنیم.


زیر مجموعه ها


کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

2,986 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 3 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 3 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

4,479 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 4 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 4 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

5,972 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 5 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 5 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

7,466 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 6 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 6 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

8,959 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 7 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 7 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

10,452 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 8 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 8 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

11,945 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 9 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 9 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

13,438 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 10 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 10 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

14,931 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 11 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 11 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

16,424 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 12 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 12 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

17,917 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 13 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 13 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

19,410 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 14 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 14 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

20,904 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 15 پین مونتاژ خارج

کانکتور سیم دار پین گرد 15 پین مونتاژ خارج

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

22,397 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین ایرانی

کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین ایرانی

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

2,100 تومان

نمایش 1 تا 15 از 132 (9 صفحه)