Web Analytics Made Easy -
StatCounter

سیم دارها

این گروه شامل تمام کانکتور های سیم دار در گام ها و خانواده های مختلف هست و در کنارش اگر کاربرد خاصی دارید میتونید مادگی و سرسیم این کانکتور ها رو به صورت جداگانه تهیه و با طول و جنس سیم مورد نظرتون مونتاژ کنید. اگر نیاز داشته باشین ما میتونیم برای کارهای مونتاژی کمکتون کنیم.


زیر مجموعه ها

کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 2 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

1,738 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 3 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 3 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

2,607 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 4 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 4 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

3,476 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 5 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 5 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

4,345 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 6 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 6 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

5,214 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 7 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 7 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

6,083 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 8 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 8 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

6,952 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 9 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 9 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

7,821 تومان

کانکتور سیم دار پین گرد 10 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار پین گرد 10 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی پین گرد یا 5264 یا TMS...

8,690 تومان

کانکتور سیم دار XH اکس اچ 2 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار XH اکس اچ 2 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی XH...

1,738 تومان

کانکتور سیم دار XH اکس اچ 3 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار XH اکس اچ 3 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی XH...

2,607 تومان

کانکتور سیم دار XH اکس اچ 4 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار XH اکس اچ 4 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی XH...

3,476 تومان

کانکتور سیم دار XH اکس اچ 5 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار XH اکس اچ 5 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی XH...

4,345 تومان

کانکتور سیم دار XH اکس اچ 6 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار XH اکس اچ 6 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی XH...

5,214 تومان

کانکتور سیم دار XH اکس اچ 7 پین با سیم قلع اندود

کانکتور سیم دار XH اکس اچ 7 پین با سیم قلع اندود

کانکتور مادگی سیم خورده و مونتاژ شده ی XH...

6,083 تومان

نمایش 1 تا 15 از 65 (5 صفحه)