کانکتور مخابراتی مادگی سیم خورده

کانکتور سیم دار مخابراتی 3 پین با سیم خارجی
کانکتور سیم دار مخابراتی 4 پین با سیم خارجی
کانکتور سیم دار مخابراتی 5 پین با سیم خارجی
کانکتور سیم دار مخابراتی 6 پین با سیم خارجی
کانکتور سیم دار مخابراتی 7 پین با سیم خارجی
کانکتور سیم دار مخابراتی 8 پین با سیم خارجی
کانکتور سیم دار مخابراتی 9 پین با سیم خارجی
کانکتور سیم دار مخابراتی 10 پین با سیم خارجی
کانکتور سیم دار مخابراتی 5 پین با سیم ایرانی
نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)