Web Analytics Made Easy -
StatCounter

کابل فلت IDC آِی دی سی

زیر مجموعه ها

کابل فلت طوسی 10 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 10 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

4,671 تومان

کابل فلت طوسی 14 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 14 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

6,539 تومان

کابل فلت طوسی 16 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 16 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

7,473 تومان

کابل فلت طوسی 20 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 20 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

9,341 تومان

کابل فلت طوسی 26 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 26 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

12,144 تومان

کابل فلت طوسی 30 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 30 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

14,012 تومان

کابل فلت طوسی 34 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 34 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

15,881 تومان

کابل فلت طوسی 40 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 40 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

18,683 تومان

کابل فلت طوسی 50 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 50 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

23,354 تومان

کابل فلت طوسی 60 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 60 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

29,707 تومان

کابل فلت طوسی 64 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 64 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

36,252 تومان

کابل فلت رنگی 10 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت رنگی 10 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

8,892 تومان

کابل فلت رنگی 50 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت رنگی 50 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

44,458 تومان

کابل فلت طوسی 50 رشته 2 میلی متر

کابل فلت طوسی 50 رشته 2 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر زمی..

79,050 تومان

کابل فلت طوسی 80 رشته 1.27 میلی متر

کابل فلت طوسی 80 رشته 1.27 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 1.27 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

119,297 تومان

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)