Web Analytics Made Easy -
StatCounter

کابل فلت IDC آِی دی سی

زیر مجموعه ها

کابل فلت طوسی 10 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 10 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

8,813 تومان

کابل فلت طوسی 14 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 14 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

12,338 تومان

کابل فلت طوسی 16 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 16 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

14,100 تومان

کابل فلت طوسی 20 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 20 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

17,625 تومان

کابل فلت طوسی 26 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 26 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

22,913 تومان

کابل فلت طوسی 30 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 30 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

26,438 تومان

کابل فلت طوسی 34 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 34 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

29,963 تومان

کابل فلت طوسی 40 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 40 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

35,251 تومان

کابل فلت طوسی 50 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 50 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

44,064 تومان

کابل فلت طوسی 60 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 60 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

56,050 تومان

کابل فلت طوسی 64 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 64 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

68,400 تومان

کابل فلت رنگی 10 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت رنگی 10 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

16,777 تومان

کابل فلت رنگی 50 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت رنگی 50 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

83,883 تومان

کابل فلت طوسی 50 رشته 2 میلی متر

کابل فلت طوسی 50 رشته 2 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر زمی..

94,050 تومان

کابل فلت طوسی 80 رشته 1.27 میلی متر

کابل فلت طوسی 80 رشته 1.27 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 1.27 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

225,089 تومان

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)