Web Analytics Made Easy -
StatCounter

کابل فلت IDC آِی دی سی

زیر مجموعه ها

کابل فلت طوسی 10 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 10 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

8,989 تومان

کابل فلت طوسی 14 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 14 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

12,585 تومان

کابل فلت طوسی 16 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 16 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

14,382 تومان

کابل فلت طوسی 20 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 20 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

17,978 تومان

کابل فلت طوسی 26 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 26 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

23,371 تومان

کابل فلت طوسی 30 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 30 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

26,967 تومان

کابل فلت طوسی 34 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 34 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

30,563 تومان

کابل فلت طوسی 40 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 40 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

35,956 تومان

کابل فلت طوسی 50 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 50 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

44,945 تومان

کابل فلت طوسی 60 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 60 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

57,171 تومان

کابل فلت طوسی 64 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 64 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

69,768 تومان

کابل فلت رنگی 10 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت رنگی 10 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

17,112 تومان

کابل فلت رنگی 50 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت رنگی 50 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

85,561 تومان

کابل فلت طوسی 50 رشته 2 میلی متر

کابل فلت طوسی 50 رشته 2 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر زمی..

133,238 تومان

کابل فلت طوسی 80 رشته 1.27 میلی متر

کابل فلت طوسی 80 رشته 1.27 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 1.27 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

229,591 تومان

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)