Web Analytics Made Easy -
StatCounter

کابل فلت IDC آِی دی سی

زیر مجموعه ها

کابل فلت طوسی 10 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 10 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

7,315 تومان

کابل فلت طوسی 14 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 14 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

10,240 تومان

کابل فلت طوسی 16 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 16 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

11,703 تومان

کابل فلت طوسی 20 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 20 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

14,629 تومان

کابل فلت طوسی 26 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 26 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

19,018 تومان

کابل فلت طوسی 30 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 30 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

21,944 تومان

کابل فلت طوسی 34 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 34 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

24,870 تومان

کابل فلت طوسی 40 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 40 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

29,258 تومان

کابل فلت طوسی 50 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 50 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

36,573 تومان

کابل فلت طوسی 60 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 60 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

46,522 تومان

کابل فلت طوسی 64 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت طوسی 64 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

56,772 تومان

کابل فلت رنگی 10 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت رنگی 10 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

13,925 تومان

کابل فلت رنگی 50 رشته 2.54 میلی متر

کابل فلت رنگی 50 رشته 2.54 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2.54 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

69,623 تومان

کابل فلت طوسی 50 رشته 2 میلی متر

کابل فلت طوسی 50 رشته 2 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 2 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر زمی..

108,419 تومان

کابل فلت طوسی 80 رشته 1.27 میلی متر

کابل فلت طوسی 80 رشته 1.27 میلی متر

به عنوان کاربرد اصلی برای مونتاژ IDC های گام 1.27 میلی متر استفاده میشه(همینطور برای تشخیص حیات غیر ..

186,824 تومان

نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)