Web Analytics Made Easy -
StatCounter

از این آچار برای پرس سرسیم ها یا پین های کانکتور های پین گرد یا 5264 و XH و مخابراتی یا 2510 و پاور قفلدار یا VH و پاور معمولی یا 3.96 و ATX و PH میشه استفاده کرد.

موارد کلی
ساخت چین
کیفیت از نظر ما خوب

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

آچار پرس سرسیم کانکتورها نوع 1

  • کد محصول: SDP-2617000
  • موجودی: لطفاً تماس بگیرید.
  • 2,052,000 تومان


محصولات مرتبط

کانکتور پین گرد مادگی 8 پین

کانکتور پین گرد مادگی 8 پین

خانواده کانکتور های پین گرد یا 5264 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطع..

1,550 تومان

کانکتور پین گرد مادگی 3 پین

کانکتور پین گرد مادگی 3 پین

خانواده کانکتور های پین گرد یا 5264 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطع..

581 تومان

کانکتور پین گرد مادگی 4 پین

کانکتور پین گرد مادگی 4 پین

خانواده کانکتور های پین گرد یا 5264 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطع..

775 تومان

کانکتور پین گرد مادگی 5 پین

کانکتور پین گرد مادگی 5 پین

خانواده کانکتور های پین گرد یا 5264 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطع..

969 تومان

کانکتور پین گرد مادگی 6 پین

کانکتور پین گرد مادگی 6 پین

خانواده کانکتور های پین گرد یا 5264 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطع..

1,163 تومان

کانکتور پین گرد مادگی 7 پین

کانکتور پین گرد مادگی 7 پین

خانواده کانکتور های پین گرد یا 5264 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطع..

1,357 تومان

کانکتور پین گرد مادگی 2 پین

کانکتور پین گرد مادگی 2 پین

خانواده کانکتور های پین گرد یا 5264 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطع..

388 تومان

کانکتور پین گرد مادگی 9 پین

کانکتور پین گرد مادگی 9 پین

خانواده کانکتور های پین گرد یا 5264 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطع..

1,744 تومان

کانکتور پین گرد مادگی 10 پین

کانکتور پین گرد مادگی 10 پین

خانواده کانکتور های پین گرد یا 5264 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطع..

1,938 تومان

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 2 پین

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 2 پین

خانواده کانکتور های XH  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک نر..

273 تومان

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 3 پین

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 3 پین

خانواده کانکتور های XH  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک نر..

345 تومان

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 4 پین

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 4 پین

خانواده کانکتور های XH  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک نر..

460 تومان

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 5 پین

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 5 پین

خانواده کانکتور های XH  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک نر..

575 تومان

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 6 پین

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 6 پین

خانواده کانکتور های XH  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک نر..

689 تومان

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 7 پین

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 7 پین

خانواده کانکتور های XH  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک نر..

804 تومان

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 8 پین

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 8 پین

خانواده کانکتور های XH  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک نر..

919 تومان

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 9 پین

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 9 پین

خانواده کانکتور های XH  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک نر..

1,034 تومان

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 10 پین

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 10 پین

خانواده کانکتور های XH  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک نر..

1,149 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 2 پین

کانکتور مخابراتی مادگی 2 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

435 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 3 پین

کانکتور مخابراتی مادگی 3 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

561 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 4 پین

کانکتور مخابراتی مادگی 4 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

748 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 5 پین

کانکتور مخابراتی مادگی 5 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

935 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 10 پین

کانکتور مخابراتی مادگی 10 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

1,870 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 9 پین

کانکتور مخابراتی مادگی 9 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

1,683 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 8 پین

کانکتور مخابراتی مادگی 8 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

1,496 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 7 پین

کانکتور مخابراتی مادگی 7 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

1,309 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 6 پین

کانکتور مخابراتی مادگی 6 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

1,122 تومان

کانکتور PH مادگی 2 پین

کانکتور PH مادگی 2 پین

کانکتور های مینیاتوری یا PH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستی..

339 تومان

کانکتور PH مادگی 3 پین

کانکتور PH مادگی 3 پین

کانکتور های مینیاتوری یا PH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستی..

416 تومان

کانکتور PH مادگی 4 پین

کانکتور PH مادگی 4 پین

کانکتور های مینیاتوری یا PH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستی..

555 تومان

کانکتور PH مادگی 5 پین

کانکتور PH مادگی 5 پین

کانکتور های مینیاتوری یا PH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستی..

694 تومان

کانکتور PH مادگی 6 پین

کانکتور PH مادگی 6 پین

کانکتور های مینیاتوری یا PH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستی..

832 تومان

کانکتور PH مادگی 7 پین

کانکتور PH مادگی 7 پین

کانکتور های مینیاتوری یا PH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستی..

971 تومان

کانکتور PH مادگی 8 پین

کانکتور PH مادگی 8 پین

کانکتور های مینیاتوری یا PH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستی..

1,110 تومان

کانکتور PH مادگی 10 پین

کانکتور PH مادگی 10 پین

کانکتور های مینیاتوری یا PH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستی..

1,387 تومان

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 2 پین

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 2 پین

کانکتور های پاور قفل دار یا VH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک ..

840 تومان

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 3 پین

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 3 پین

کانکتور های پاور قفل دار یا VH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک ..

1,187 تومان

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 4 پین

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 4 پین

کانکتور های پاور قفل دار یا VH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک ..

1,583 تومان

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 5 پین

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 5 پین

کانکتور های پاور قفل دار یا VH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک ..

1,979 تومان

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 6 پین

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 6 پین

کانکتور های پاور قفل دار یا VH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک ..

2,375 تومان

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 7 پین

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 7 پین

کانکتور های پاور قفل دار یا VH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک ..

2,216 تومان

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 8 پین

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 8 پین

کانکتور های پاور قفل دار یا VH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک ..

3,166 تومان

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 9 پین

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 9 پین

کانکتور های پاور قفل دار یا VH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک ..

3,562 تومان

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 10 پین

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 10 پین

کانکتور های پاور قفل دار یا VH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک ..

3,958 تومان

کانکتور ATX مادگی 2 پین قفل از کنار

کانکتور ATX مادگی 2 پین قفل از کنار

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

2,413 تومان

کانکتور پاور 3.96 مادگی 10 پین

کانکتور پاور 3.96 مادگی 10 پین

کانکتور های پاور معمولی یا 3.96 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک..

5,987 تومان

کانکتور پاور 3.96 مادگی 9 پین

کانکتور پاور 3.96 مادگی 9 پین

کانکتور های پاور معمولی یا 3.96 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک..

5,389 تومان

کانکتور پاور 3.96 مادگی 8 پین

کانکتور پاور 3.96 مادگی 8 پین

کانکتور های پاور معمولی یا 3.96 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک..

4,790 تومان

کانکتور پاور 3.96 مادگی 7 پین

کانکتور پاور 3.96 مادگی 7 پین

کانکتور های پاور معمولی یا 3.96 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک..

4,191 تومان

کانکتور پاور 3.96 مادگی 6 پین

کانکتور پاور 3.96 مادگی 6 پین

کانکتور های پاور معمولی یا 3.96 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک..

3,592 تومان

کانکتور پاور 3.96 مادگی 5 پین

کانکتور پاور 3.96 مادگی 5 پین

کانکتور های پاور معمولی یا 3.96 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک..

2,994 تومان

کانکتور پاور 3.96 مادگی 4 پین

کانکتور پاور 3.96 مادگی 4 پین

کانکتور های پاور معمولی یا 3.96 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک..

2,395 تومان

کانکتور پاور 3.96 مادگی 3 پین

کانکتور پاور 3.96 مادگی 3 پین

کانکتور های پاور معمولی یا 3.96 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک..

1,796 تومان

کانکتور ATX مادگی 4 پین

کانکتور ATX مادگی 4 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

4,104 تومان

کانکتور ATX مادگی 6 پین

کانکتور ATX مادگی 6 پین

مهم نیست قطعات رو از کجا تهیه می کنیدولی قبل از مونتاژ کانکتور حتماً مرغوب بودن سرسیم ها رو چک کنید...

4,022 تومان

کانکتور ATX مادگی 8 پین

کانکتور ATX مادگی 8 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

5,363 تومان

کانکتور ATX مادگی 10 پین

کانکتور ATX مادگی 10 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

6,703 تومان

کانکتور ATX مادگی 12 پین

کانکتور ATX مادگی 12 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

8,044 تومان

کانکتور ATX مادگی 14 پین

کانکتور ATX مادگی 14 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

9,384 تومان

کانکتور ATX مادگی 16 پین

کانکتور ATX مادگی 16 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

10,725 تومان

کانکتور ATX مادگی 18 پین

کانکتور ATX مادگی 18 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

15,685 تومان

کانکتور ATX مادگی 20 پین

کانکتور ATX مادگی 20 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

13,406 تومان

کانکتور ATX مادگی 24 پین

کانکتور ATX مادگی 24 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

16,088 تومان

کانکتور ATX نر بین راهی 2 پین قفل از کنار

کانکتور ATX نر بین راهی 2 پین قفل از کنار

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

2,166 تومان

کانکتور ATX نر بین راهی 4 پین

کانکتور ATX نر بین راهی 4 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

5,096 تومان

کانکتور ATX نر بین راهی 6 پین

کانکتور ATX نر بین راهی 6 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

7,643 تومان

کانکتور ATX نر بین راهی 8 پین

کانکتور ATX نر بین راهی 8 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

10,191 تومان

کانکتور ATX نر بین راهی 10 پین

کانکتور ATX نر بین راهی 10 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

12,739 تومان

کانکتور ATX نر بین راهی 12 پین

کانکتور ATX نر بین راهی 12 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

15,287 تومان

کانکتور ATX نر بین راهی 14 پین

کانکتور ATX نر بین راهی 14 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

17,834 تومان

کانکتور ATX نر بین راهی 16 پین

کانکتور ATX نر بین راهی 16 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

20,382 تومان

کانکتور ATX نر بین راهی 20 پین

کانکتور ATX نر بین راهی 20 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

25,478 تومان

کانکتور ATX نر بین راهی 24 پین

کانکتور ATX نر بین راهی 24 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

30,573 تومان

کانکتور پاور 3.96 مادگی 2 پین

کانکتور پاور 3.96 مادگی 2 پین

کانکتور های پاور معمولی یا 3.96 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک..

1,283 تومان

سرسیم کانکتورهای پین گرد

سرسیم کانکتورهای پین گرد

 سرسیم فلزی پین گرد چیست؟سرسیم فلزی پین گرد یا پین پینگرد برای متصل کردن رشته سیم ها به مادگی پ..

634 تومان

سرسیم کانکتورهای XH یا دزدگیری
سرسیم کانکتورهای مخابراتی
سرسیم کانکتورهای PH
سرسیم کانکتورهای VH

سرسیم کانکتورهای VH

هشدار مهم  اینکه  این سرسیم جنس دری وری بی کیفیت  عرف بازار نیست...

1,229 تومان

سرسیم کانکتورهای 3.96
سرسیم کانکتور ATX مادگی مرغوب

سرسیم کانکتور ATX مادگی مرغوب

توجه داشته باشید که هزینه ی سرسیم ها به صورت تکی محاسبه میشه و تعداد سرسیم ها در عکس ملاک نیست...

1,322 تومان

سرسیم کانکتور ATX نر بین راهی
سرسیم کانکتورهای بین راهی SM مادگی

سرسیم کانکتورهای بین راهی SM مادگی

کانکتور های SM شامل دو قطعه هستند که هر دو قسمت نری و مادگی سر کابل یا سیم قرار می گیرند. کانکتورها..

586 تومان

سرسیم کانکتورهای بین راهی SM نری

سرسیم کانکتورهای بین راهی SM نری

کانکتور های SM شامل دو قطعه هستند که هر دو قسمت نری و مادگی سر کابل یا سیم قرار می گیرند. کانکتورها..

586 تومان

کانکتور ATX نر بین راهی 18 پین

کانکتور ATX نر بین راهی 18 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

22,930 تومان

سرسیم طلایی کانکتور هوزینگ مادگی
سرسیم کانکتور هوزینگ نری
سرسیم کانکتور PHD

سرسیم کانکتور PHD

..

985 تومان

سرسیم کانکتور mini ATX مادگی
سرسیم کانکتور mini ATX نر بین راهی
سرسیم کانکتور ATX مادگی طلایی

سرسیم کانکتور ATX مادگی طلایی

توجه داشته باشید که هزینه ی سرسیم ها به صورت تکی محاسبه میشه و تعداد سرسیم ها در عکس ملاک نیست...

4,245 تومان

کانکتور پین گرد مادگی 11 پین

کانکتور پین گرد مادگی 11 پین

خانواده کانکتور های پین گرد یا 5264 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطع..

4,264 تومان

کانکتور پین گرد مادگی 12 پین

کانکتور پین گرد مادگی 12 پین

خانواده کانکتور های پین گرد یا 5264 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطع..

4,651 تومان

کانکتور پین گرد مادگی 13 پین

کانکتور پین گرد مادگی 13 پین

خانواده کانکتور های پین گرد یا 5264 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطع..

5,039 تومان

کانکتور پین گرد مادگی 14 پین

کانکتور پین گرد مادگی 14 پین

خانواده کانکتور های پین گرد یا 5264 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطع..

5,426 تومان

کانکتور پین گرد مادگی 15 پین

کانکتور پین گرد مادگی 15 پین

خانواده کانکتور های پین گرد یا 5264 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطع..

5,814 تومان

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 11 پین

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 11 پین

خانواده کانکتور های XH  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک نر..

3,792 تومان

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 12 پین

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 12 پین

خانواده کانکتور های XH  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک نر..

2,758 تومان

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 13 پین

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 13 پین

خانواده کانکتور های XH  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک نر..

2,988 تومان

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 14 پین

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 14 پین

خانواده کانکتور های XH  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک نر..

3,218 تومان

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 15 پین

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 15 پین

خانواده کانکتور های XH  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک نر..

3,447 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 11 پین

کانکتور مخابراتی مادگی 11 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

4,113 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 12 پین

کانکتور مخابراتی مادگی 12 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

4,487 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 13 پین

کانکتور مخابراتی مادگی 13 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

4,861 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 14 پین

کانکتور مخابراتی مادگی 14 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

5,235 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 15 پین

کانکتور مخابراتی مادگی 15 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

5,609 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 16 پین

کانکتور مخابراتی مادگی 16 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

5,983 تومان

کانکتور مخابراتی مادگی 20 پین

کانکتور مخابراتی مادگی 20 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

14,957 تومان

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 11 پین

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 11 پین

کانکتور های پاور قفل دار یا VH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک ..

4,353 تومان

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 12 پین

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 12 پین

کانکتور های پاور قفل دار یا VH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک ..

4,749 تومان

کانکتور پاور 3.96 مادگی 11 پین

کانکتور پاور 3.96 مادگی 11 پین

کانکتور های پاور معمولی یا 3.96 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک..

6,586 تومان

کانکتور پاور 3.96 مادگی 12 پین

کانکتور پاور 3.96 مادگی 12 پین

کانکتور های پاور معمولی یا 3.96 شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک..

7,185 تومان

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 16 پین

کانکتور XH یا دزدگیری مادگی 16 پین

خانواده کانکتور های XH  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک نر..

3,677 تومان

کانکتور PH مادگی 12 پین

کانکتور PH مادگی 12 پین

کانکتور های مینیاتوری یا PH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستی..

3,329 تومان

کانکتور ATX مادگی 8 پین مخصوص کارت گرافیک

کانکتور ATX مادگی 8 پین مخصوص کارت گرافیک

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

6,033 تومان

کانکتور ATX مادگی 22 پین

کانکتور ATX مادگی 22 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

19,171 تومان

کانکتور ATX نر بین راهی 22 پین

کانکتور ATX نر بین راهی 22 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

28,025 تومان

سرسیم کانکتور ATX مادگی کیفیت معمولی رایج بازار

سرسیم کانکتور ATX مادگی کیفیت معمولی رایج بازار

توجه داشته باشید که هزینه ی سرسیم ها به صورت تکی محاسبه میشه و تعداد سرسیم ها در عکس ملاک نیست...

661 تومان

سرسیم کانکتور PHB

سرسیم کانکتور PHB

..

1,190 تومان

سرسیم کانکتور هوزینگ دو میلی متری مادگی
سرسیم کانکتور کامپیوتری مولکس ماده

سرسیم کانکتور کامپیوتری مولکس ماده

توجه داشته باشید که هزینه ی سرسیم ها به صورت تکی محاسبه میشه و تعداد سرسیم ها در عکس ملاک نیست...

2,736 تومان

سرسیم کانکتور کامپیوتری مولکس نر

سرسیم کانکتور کامپیوتری مولکس نر

توجه داشته باشید که هزینه ی سرسیم ها به صورت تکی محاسبه میشه و تعداد سرسیم ها در عکس ملاک نیست...

2,736 تومان

کانکتور PH مادگی 11 پین

کانکتور PH مادگی 11 پین

کانکتور های مینیاتوری یا PH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستی..

3,052 تومان

کانکتور PH مادگی 13 پین

کانکتور PH مادگی 13 پین

کانکتور های مینیاتوری یا PH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستی..

3,607 تومان

کانکتور PH مادگی 14 پین

کانکتور PH مادگی 14 پین

کانکتور های مینیاتوری یا PH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستی..

5,826 تومان

کانکتور PH مادگی 15 پین

کانکتور PH مادگی 15 پین

کانکتور های مینیاتوری یا PH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستی..

6,242 تومان

سرسیم کانکتور هوزینگ مادگی
کانکتور HY ماده 2 پین
کانکتور HY ماده 3 پین
کانکتور HY ماده 4 پین
کانکتور HY ماده 5 پین
کانکتور HY ماده 6 پین
کانکتور HY ماده 7 پین
کانکتور HY ماده 8 پین
کانکتور HY ماده 9 پین
کانکتور HY ماده 10 پین
کانکتور HY نر صاف 10 پین
کانکتور HY نر صاف 2 پین
کانکتور HY نر صاف 3 پین
کانکتور HY نر صاف 4 پین
کانکتور HY نر صاف 5 پین
کانکتور HY نر صاف 6 پین
کانکتور HY نر صاف 7 پین
کانکتور HY نر صاف 8 پین
کانکتور HY نر صاف 9 پین
کانکتور HY نر رایت 2 پین
کانکتور HY نر رایت 3 پین
کانکتور HY نر رایت 4 پین
کانکتور HY نر رایت 5 پین
کانکتور HY نر رایت 6 پین
کانکتور HY نر رایت 7 پین
کانکتور HY نر رایت 8 پین
کانکتور HY نر رایت 9 پین
کانکتور HY نر رایت 10 پین
سرسیم کانکتور HY

سرسیم کانکتور HY

..

766 تومان

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 13 پین

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 13 پین

کانکتور های پاور قفل دار یا VH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک ..

5,145 تومان

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 14 پین

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 14 پین

کانکتور های پاور قفل دار یا VH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک ..

5,541 تومان

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 15 پین

کانکتور پاور قفل دار VH مادگی 15 پین

کانکتور های پاور قفل دار یا VH شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلاستیک ..

5,936 تومان

کانکتور آیفونی JAE IL-G ماده 2 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G ماده 3 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G ماده 4 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G ماده 5 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G ماده 6 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G ماده 7 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G ماده 8 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G ماده 9 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G ماده 10 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر صاف 2 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر صاف 3 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر صاف 4 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر صاف 5 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر صاف 6 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر صاف 7 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر صاف 8 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر صاف 9 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر صاف 10 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر رایت انگل 2 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر رایت انگل 3 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر رایت انگل 4 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر رایت انگل 5 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر رایت انگل 6 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر رایت انگل 7 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر رایت انگل 8 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر رایت انگل 9 پین
کانکتور آیفونی JAE IL-G نر رایت انگل 10 پین
سرسیم یا پین فلزی کانکتور آیفونی JAE IL-G

برچسب ها: آچار, پرس, سرسیم, کانکتور, ATX, پین زن, crimping tool, crimp, کریمپ

بیش از 230 شهر ایران...

کسی تو ایران کانکتور لازم داشته باشه و کارش لنگ بمونه؟! بسته های سدرا به شهرهایی رسیده که اسمشون رو تا حالا نشنیده بودیم! خیلی حس خوبیه وقتی به یه شهر کوچیک بسته میفرستی. چون میدونی انگار اونا همین الان به "اولین و قدیمی ترین" مرکز خرید قطعات الکترونیک ایران یعنی پاساژ توکل در خیابون جمهوری دسترسی دارن. فقط یه هزینه حمل دارن که اگر تو تهران می خواستن حضوری بیان فروشگاه تقریباً همین حدودها می شد.
تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، فیروزآباد، کرج، شاهرود، بابل، سربیشه، دزفول، ابهر، کرمانشاه، امیدیه، زنجان، ارومیه، اردبیل، چالوس، آباده، آمل، همدان، رشت، زاهدان، بجنورد، سمنان، تربت حیدریه، پردیس، مراغه، سنندج، هادیشهر(جلفا)، بوشهر، قم، خمینی شهر، کرمان، بابلسر، گرگان، شهرکرد، اندیمشک، احمدآباد مستوفی، اراک، آبادان، گلپایگان، شادگان، بندرعباس، نجف آباد، اهواز، شوشتر، کاشان، امل، خرمشهر، گنبد کاووس، علی ابادکتول، کاشمر، بهبهان، قزوین، سراب، دوگنبدان، عجب‌شیر، ساری، گچساران، رودسر، لار، بناب، پاوه، برازجان، تبريز، شهرک صنعتی شمس آباد، قشم، مهاباد، خورموج، تنکابن، میناب، بندرانزلی، بستک، سبزوار، فسا، بندر عباس، محمودآباد، اقلید، لار، یاسوج، سردرود، بندرگناوه، رحیم آباد، شهربهاران، پاکدشت، نیشابور، جم، فارسان، كاشان، آق قلا، امیرکلا، عسلویه، قائم شهر، لاهیجان، رحیم آباد، میبد، جاجرم، فریدونکنار، بندر ماهشهر، بندر کیاشهر، رویدر، رضوانشهر، سلماس، جوانرود، دلند، چناران، داراب، حسن آباد فشافویه، رامهرمز، بهارستان، شهر مهر، زابل، کاکي، رفسنجان، بوکان، دورود، آذرشهر، گلپايگان، هفشجان، شهربابک، کلاچای، رستم آباد، نهاوند، هشتگرد، رباط کریم، دولت اباد، ملایر، شهر جدید  مهاجران، نوشهر، امیدیه، جویبار، مرند، آبی بیگلو، تاکستان، علویجه، شيراز، گناباد، اروميه، زرين شهر لنجان، آستانه اشرفیه، کمال شهر، آزادشهر، آبیک، فردیس، بیرجند، میاندواب، ایلام، جهرم، اردکان، شهرقدس، ری، بندرلنگه، اندیشه، نور، فریمان، مینودشت، مشگین شهر، مبارکه، رضوان شهر، البرز، شوش، کنگاور، سیرجان، لنگرود، خوی، شهرصدرا، تالش، بندر بوشهر، محلات، تبریر، بندرترکمن، علی آبادکتول، کوهدشت، لارستان، كرج، بندر دیر، بندر ماهشهر شهر چمران، بندرگز، شهریار، بوانات، دهگلان، لامرد، هشتگرد ساوجبلاغ، نجف اباد، علی آباد کتول، شاهین شهر، شهرستان لامرد، گلستان، يزد، درچه، حسن اباد فشافویه، سقز، ساوه، بندر امام، نقده، صفادشت، دهق، مشهد مقدس، کرج، مشکین دشت، اشنویه، نقده، الوند، شیرگاه، سرخه، اسفراین، شهر قدس، رودهن، قرچک، صومعه سرا، نکا،، بروجن، محمدیه، سیاهکل، میانه، سوادکوه، گلدشت، چمران، بندر کنگان، پرند، خرمدره، فلاورجان، خرامه، بومهن، سده لنجان، پره سر، سنگر، باغستان، اسلام آباد غرب، كرمان، لشت نشاء، نجف‌آباد، گله دار، خلخال، سربندر، ملارد، شهر بدره، قره ضیاالدین، نایین، اشتهارد، احمدآباد مستوفی